БОДИ – М-ТРАВЪЛ ООД с инвестиционно предложение:

By |2022-06-30T12:44:13+00:00June 30th, 2022|Uncategorized|

„БОДИ –М-ТРАВЪЛ“ ООД, с ЕИК 121603586, има следното инвестиционно предложение: Промяна на предназначението на п.и. 37798.203.3, по КК и КР на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-89/11.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на [...]